سلام
وقتتون بخير
در مورد راوابط همسرم با پدر و مادرم سئوالاتي داشتم.