سلام پسر 8 ساله اي دارم كه بدون اجازه وسايل ديگران رو بر ميداره و وقتي بهش ميگيم اصلأ چيزي نميگه و يا با لحن محكم دروغ ميگه.موندم باهاش چيكار كنم؟؟؟؟