با سلام من 15 ساله هستم و مادری سختگیری دارم که میخواد من مثل دخترخاله هام باشم و حاضر جواب و جسور باشم … ولی من هرکاری میکنم نمیتونم مثل اونا باشم و الان بجای اینکه بهترشده باشم گوشه گیر و بی انگیزه شدم … کمکم کنید چیکار کنم ؟