با سلام من و همسرم 6 سال با هم دوست و الان نزدیک به 5 سال که باهم ازدواج کردیم اما خیلی همیشه و همیشه با هم سر هر چیزی دعوا میکنیم دیگه خسته شدم واقعا، ضمن اینکه اوایل ازدواجمون من متوجه خیانت همسرم شدم