سلام من ۲۷ سالمه حدود ۱۲ ماهه ازدواج کردم منو نامزدم اخلاقمون باهم جور در نمیاد ما برای هر حرفی که به هم میزنیم دعوا پیش میاد نامزد میگه هر کجا رفتی تو بیرون با کی حرف زدی و میخوای کجا بری تو بیرون بهم بگو اگه اجازه دادم برو و من هم ناراحت میشم و …. و اینکه ما حرف همو متوجه نمیشم میگم از سر کار اومدم و خستم باید درکم کنی میگه به من ربطی نداری نرو سرکار چه کنم خسته ای و به من اهمیت نمیدی و…. حالا تکلیف من چیه جلوی این حرف زدنا باید چیکار کنم تا زندگیم پایدار باشه واینکه هیچگاه حرفمو باور نداره همیشه منو دروغگو فرض میکنه