سلام من یک دختر ۱۸ ساله هستم خانواده من ۶ نفره است ولی الان فقط من و پدر و مادرم در خانه هستیم از همان کودکی شاهد دعوای زیاد و کتک کاری پدر و مادرم بوده ام بسیار روان اشفته ای دارم و ۱۸ سال از زندگیم طعم خوش زندگی را نچشیدم پدرم مشکل روانی دارد سر چیزهای الکی دعوا و فوش و کتک کاری به راه می اندازد سالهاست مادرم و من و بقیه خواهر و برادر هایم از دست او عذاب میکشیم سه ماه دیگر کنکور دارم و تمام تلاشم را کرده ام اما پدرم می گوید اگر رشته مورد نظر او را قبول نشوم مادرم را میکشد من از لحاظ روحی بسیار اشفته ام و استرس دارم هر روز با شاهد دعوا و بحث و جدل انها بوده ام و دلم فقط ارامش میخواهد لطفا به من کمک کنید که باید چکار کنم ضمنا یک بار که دعوای پدر و مادرم شدت گرفت با پلیس تماس گرفتم که فایده ای نداشت فقط باعث شد رفتارش هم با من هم با بقیه بدتر شود .