از اول تا الان كه ١٤ سالمه مامان بابام دعوا ميكنن خيلي شديد و هر دفعه تموم ميشه ميگم خب اوكي تموم شده و دوماه خوبن دوباره شروع ميشه يبار مامانم خودكشي كرد پي اين دعواها و خب خيلي وحشتناك بود چون من از مدرسه اومدم و من زنگ زدم اورژانس و وقتيم كه اورژانس اومد من تنها بود اينم مال پارسال بود
الانم دوباره دعوا كردن و بابا داره همه چيشو ور ميداره من هردوشونو دوس دارم نميخوام يكيشونو از دست بدم نميدونم چيكار كنم خودشون ميگن بين همه خانواده ها هست ولي انقد شديده؟كمك