سلام خدمت مشاور عزیز من با همسرم دعوام شده کتکم زده حالا بعد از گذشت دو روز به جای معذرت خواهی فقط یک رفتار سرد خشک داره و اون روزی که دعوا شد شبش من حالم خیلی بد شد و خودش دید ولی روز بعد حتی یک پیام نداد که حالت چطوره و من خیلی ناراحت شدم الان هم باهاش خیلی سرد برخورد میکنم میخواستم بدونم چجوری باید رفتار کنم خیلی اعصابم خرابه همش گریه میکنم