سلام
من 37سالمه و هفت ساله ازدواج کردم و ی فرزند هم دارم.ازدواجم از روی دلسوزی و ترحم بود چون ایشون هیچ ظاهر زیبایی نداشت .حتی قسمتی از جهاز هم خودم خریدم و فکر میکردم بعد از گذشت چند سال عاشق میشم چون بهم گفتند که زیبایی و پول اصلا نباید برات مهم باشه و اینا همش کف روی ابه.البتهدپول اصلا برای من مهم نیست..الان بعد هفت سال هیچ عشقی برام بوجود نیومده و هنوز هیچ میلی به همسرم ندارم و گاهی زندگی باهاش برام نفرت انگیز میشه ولی نذاشتم هنوز خودش چیزی بفهمه .براش همه کاری کردم و نذاشتم هیچ کمبودی تو زندگی داشته باشه از نظر لباس طلا مسافرت موبایل انواع کلاس و خلاصه هرچی.اون خیلی عاشقمه ولی هیچ مهری از ایشون تو دلم نیافتاده تو این هفت سال.واقعا پشیمون هستم و دلگیر .اگه میشه راهنمایی بفرمایین