سلام. من یه دختر ۲۱ سالم. چهار ساله پشت کنکور تجربی هستم. میسوفونیا دارم. یعنی صد بیزاری. من اصلا نمیتونم درست درس بخونم . تو مدرسه که بودم کلی مورد قلدری قرار گرفتم و بعد رفتم روانشناس و روانپزشک و این چیزا بهتر شدم . قبل یه بار تو ۱۴ و ۲۰ سالگی اقدام کردم برای خودکشی. رشتمو دوست ندارم. شایدم تنبلیم میشه تلاش کنم نمیدونم. نمیتونم بفهمم از این زندگی کوفت زهر ماری چی میخوام. با خودم فک میکنم اصل این زندگی ارزششو نداره که بخوای زجر بکشی . که اذیت بشب. که زحمت بکشی که برسی به هدفی که اصلا نمیخواستیش. اینقدر نگی به خاطر سنته من هفت هشت ساله همیجوریم افسردگی هم ندارم. تو این چهار سال تازه امسال روزی میانگین سه اعت خوندم .امسالم قبول نمیشم. باید روزی ۱۰ تا ۱۴ ساعت بخونم که هر چی برنامه مینویسم نمیتونم عمل کنم. خواستم کم کم برم بالا که اونم نشد. مشاور گرفتم اونم درست نشد. باخودم همش فک میکنم امسال بعد کنکور برم خودمو خلاص کنم . آخه هیچی دو این دنیا نیست هیچ رشته ای نیست که دوست داشته باشم به بقیه میگم میگن برو خونه دار شو. شوهر کن و تحقیرم میکننن. بیشتر مصمم میشم که خودمو بکشم. میخوام بمیرم راحت شم. نگین به خاطر پشت کنکوره حالت ینجوریه من از ۱۳ و ۱۴ سالگی همینجوریم روانشناسم رفتم هیچ فرقی نکرد. انگاری یه چیزی توی وحودم هست که خیلی خسته شده دیکه میگه بسه . برام زحمات خانودم گوچکترین ارزشی نداره . اونا اگه خیلی براشو مهم بود نمیزاشتن این همه بدبختی بکشم .نمیخوام زندکی کنم . چون زندگی پوچ و بی معنی و بی ارزش و پر از درد و رنجه و من مثله کسی هستم که دست و پاشو بستن . ایندر حرف مفت نزنین که افسرده ای و توکل کن و این چرتا. راستی خیالپردازی ناسازگارم دارم . یعنی ارتباطمو با واقعیت از دست دادم .من هیچ وقت نمیتونم تو زندگیم به موقیت تحصیلی و شغلی برسم. هیچوقت نمیتونم به آرزوهام برسم. میخوام بمیرم کافیه دیگه ۲۱ سال کافیه. نمیدونم راهی هست که من بتونم قبول شم ؟ من که نفهمیدم علاقم چیه درست حسابی حداقل برم یه رشته ای آخرش بی پول نمونم. ولی باید خیلی بخونم که نمیشه