سپاس از راهنمايي شما
ولي چيزي كه در مورد خانواده خودم وجود داره اين هست كه چرا همسرم و يا خانواده ايشون صحبتي از زمان فراهم كردن جهيزيه نميكنند و جوابي نميدن كه چه زماني اين كار انجام ميشه و همين امر باعث جنجال در خانواده من شده كه اضطراب و استرس رو به من منتقل ميكنند و اينكه ريز ماجرا رو خدمتتون تعريف بكنم اينكه من و همسرم انتهاي هر هفته حضوري با هم ملاقات ميكنيم و با هم انتهاي هفته هامون رو مبگذرونيم و خانواده من اين موضوع رو مطرح ميكنند كه با ايشون حتي شده يك هفته بيرون نرم و ايشون رو نبينم و هفته بعدش با اظهار ناراحتي بهشون بگم كه به اين دليل يك هفته نيومدم كه شما وضعيت كارمون رو مشخص نميكني به نظر شما اين برخورد درسته ؟ و در بدو امر باعث ايجاد دلخوري و ناراحتي هر دو طرف نميشه ؟ ممنون ميشم اين سوالم رو هم پاسخ بديد