دوران نامزدی قبل از عقد

یکی از عواملی که در زندگی مشترک دارای حساسیت می باشد دوران نامزدی محسوب می شود .

اگر در این دوران بتوانید ماهرانه برخورد کنید.دوران نامزدی قبل از عقد

و به وظیفه های خود عمل کنید می تواند در دوره‌های بدی تاثیر فراوانی بگذارد.

دوران نامزدی۱

اهمیت دوران نامزدی 

این که بعضی از افراد می گویند:

یک روز در دوران نامزدی ، بهتر از یک سال در دوران پس از عروسی می باشد.

هر چند که مبالغه آمیز می باشد ولی واقعیت پر اهمیتی را بیان خواهد کرد .

واقعاً در دوران نامزدی  از جهتی پر اهمیت و دارای لذت می باشد .

می‌توان در این  زمان پایه های زندگی را بنا کرد. دوران نامزدی قبل از عقد

منظور از دوران نامزدی فاصله میان عقد و عروسی می باشد.

یعنی عقد انجام شده و یا دو طرف برای آن آمادگی ندارند .

و می  خواهند در فرصت مطلوبی به عقد کردن بپردازند .

می‌توانند در دوران نامزدی باقی بمانند تا آمادگی عقد را داشته باشند.

وظیفه های زوجین در دوران نامزدی

  • بیشتر شدن شناخت نسبت به یکدیگر برای داشتن تفاهم فراوان.
  • هرچند که دختر و پسر در هنگام انتخاب کردن یکدیگر.
  • باید نسبت به همدیگر شناخت کافی داشته باشند.
  • و علاوه بر اینکه باید یکدیگر را بشناسند.
  • باید در دوران نامزدی آشنایی آنها بیشتر از قبل باشد .
  • و با روحیات و اخلاقیات یکدیگر به آشنایی بیشتری برسند.

این شناخت در زمان نامزدی تکمیل کننده شناخت در زمان انتخاب می باشد .

آنگاه  خود را برای سازگاری در زندگی مشترک آماده خواهند کرد.

دوران نامزدی2

اطلاح رفتار در دوران نامزدی

اگر شخصی خصوصیاتی را در هنگام نامزدی ببینند که مورد پسند نمی باشد.

و بخواهد به رفع کردن آن بپردازد .دوران نامزدی قبل از عقد

بهترین دوران برای اصلاح کردن و تحولات تربیت دوران نامزدی محسوب می شود.

به دلیل اینکه هنوز روابط آنها تبدیل به عادت نشده و نسبت به یکدیگر از احترام خاصی برخوردار هستند.

بنابراین  زمینه قبول کردن بیشتر خواهد شد و تغییر و اصلاح شدن در این دوران بیشتر خواهد بود.

 

در این رابطه بخوانید :

مشکلات دوران نامزدی

طولانی شدن دوران نامزدی