سلام
من 5 سال پیش وارد یه رابطه شدم و خیلی هم دیگه رو دوس داریم و قصدمون ازدواج بود
اما با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی خودم و همینطور مملکت وضع مالیم به شدت خراب شد و الان نمیتونم تشکیل خانواده بدم و هم دیگه رو هم دوسداریم و الانم سربازم حالا باید چه کنم ؟؟؟