سلام. من ۳ هفتس ک با پسری دوستم و از همون اول قرار گذاشتیم ک ب ازدواج فکر نکنیم. و با هم رابطه جنسی نداریم ولی سکس چت داریم ولی من عکس خاصی نمیفرستم ولی اون میفرسته و چون یه کم معروفه از بیرون اومدن با من واهمه داره البته منم ب دلیل شرایط خانوادگی میترسم ک با اون دیده بشم