سلام من ۱۸‌ سالمه و با یه اقایی توی شبکه‌مجازی البته ایشون دوست خانوادگی‌دوستم‌هستن تقریبا اشنا قرار شد همو ببینیم ولی فقط گفت که سه شنبه و‌نکفت چه ساعتی و کجا من صبر کردم ولی دیدم حرفی نمی زنند خودم پی ام دادم و ما رفتیم‌ بیرون همه چیز خوب بود و تو کافه‌نشستیم‌حرف زدیم‌و به شرط بندی سر شام‌کردیم که من باختم و منو رسوند خونمون ولی اخرش بهم گفت بیشتر همو قراره ببینیم‌ولی بعد از اون شب هیچ پیامی به من نداد فقط توی چک کردن اینستا استوری نفر اولخ توی ۱۰ دقیقه نگاه میکنه ولی هیچی‌نمیگه . به نظرتون باید من پیام بدم‌یا نه بیخیتل شم‌؟