پنج سال با پسری از خانواده ای با سطح پایین عاشق هم هستیم رابطه بالا پایین داشت تا این ک بعد پنج سال امد خاستگاری ولی خانوادم جواب مثبت ندادن و پسر ک عاشقشم و خانوادش بشدت ناراحت شدن دلیل مخالف بودن خانوادم این ک خانواده اونا با خلافکار رابطه دارن و این ک پدر پسر مورد علاقهم چند سال پیش زندان بوده بدلیل مواد و این چیزا ت ما همین طور همدیگرو دوست داشتیم و عاشق بودیم با این ک هر دو مخالف این رابطه بودن منظور خاتواده هاست البته پدرم خبری از رابطه ما نداره تا عشق من به پدرم توهین کرد و گفت پدر شما مرد نیست و چیزی از مردونگی نداره خیلی حرف بدی بود زد ادامهش میترسم بچه هام بعد به دایی و پدر بزرگشون برن و مرد بار نیان و به حرف زنا گوش بدن ما عرب هستیم و تعصبی من بین خانواده و عشقم موندم با ای ک میدونم خانواده مهم تره من عاشق پدرم هستم و این ک زحمت پنج سالم مقابل هستم این اقا براش خیلی صبر کردم و این ک خانواده من خیلی اسرار به ازواج من هستن من چه کنم و ایشون هم میدونن ما از ابرو میترسیم در جواب همه اینا هم از تون مشاوره میخوام و برام دعا کنید