سلام وقتتون بخیر،۳ماه آقاپسری ازیک کشور دیگه آشناشدم,(من۲۲اقا۲۶)،توی اینستا فالوم کردخودش پیام داد،اوایل وسط چت یهو آف میشدم یاموقع بهم زنگ میزدجوابشو نمیدادم میومداون تلافی میکرد پیام میداد جوابش میدادم میخوند دیگه جوابمونمیدادمیرفت دو روز بعد دوباره پیام میدادموقعی دوطرف آنلاین بودیم جواب پیاممو میداد،بهش ابراز علاقه کردم گفتم من ازت خوشم اومده گفت منم همینطور،رفتارش باهام خوب شده بود هرروز بهم پیام میداد حالمومیپرسید شب بخیر و صبح بخیر میگفت منم متقابلاً مثل خودش رفتارمیکردم شب بخیر و صبح بخیر میگفتم حالشو میپرسیدم قراربودبیادایران دیدنم ولی چند روز رفتارش تغییرکرده آنلاین میشه استوری میذاره ولی دیگه بهم پیام نمیده خودمم بهش پیام دادم خوند جواب نداد،براش پروفایل گذاشتم دلم برات تنگ شده ولی اون استوری برای عشق سابقش که ترکش کرده گذاشت،استوریاش نگاه میکنم ریپلای میکنم فقط لایک میکنه هیچ حرفی نمیزنه،جدیدااستوریام نگاه میکنه،هفته پیش استوری عاشقانه گذاشتم غیرمستقیم بهش فهموندم دوسش دارم نگاه کردهیچی نگفت،اینکه منودوست نداره براش مهم هم نیستم انگار پس برای چی بلاکم نمیکنه؟برای چی استوریام چک میکنه؟