سلام ببهشید من دختری ۲۱ ساله هستم از‌زمانی‌که سنه زیادی‌نداشتم با یه اقا آشنا شدم و باهاشون دوست شدم ایشون ۲۸ سالشونه الان ۶ ساله که باهمیم قصدشون ازدواجه و به خانوادشون گفتن ولی من میگم یکن بگذره تا خانواده ی‌ منم راضی بشه و قبول‌ کنن ایشون داره همه ی‌تلاششو میکنه و از‌همون اول یک بار‌با مادره من صخبت کردو گفت که فقط نیتش‌ازدواجه و همه جوره میخواد تکمیل باشه که جواب رد نشونه اما این اواخر‌خیلی دعوا میکنیم حتی‌در‌حده جدایی جدیدا خیلی زود عصبانی‌میشنو کنترل کلامشونو ندارنو بعضبگی‌وقتا بی احترامی‌هم میکنن به راحتی‌ جدا میشنو میرن و واقعا فشار‌روحی به من وارد میشه بنظرتون چیکار‌میتونم انجام بدم؟