سلام من ی دختر ۱۸ ساله ام و پشت کنکور، توی این سال حساس من یک اشتباه بزرگ کردم و اون هم دوستی با جنس مخالف (فقط ب صورت مجازی)، هنوز یه هفته هم نشده ک باهم توی فضای مجازی در ارتباطیم اما اون مدام میگه ک دوستم داره و حتی قصد ازدواج داره، از اینکه بهش بی محلی میکنم و حسشو نادیده میگیرم واقعا ناراحت میشه، اما خب من نمیتونم باور کنم حرفاشو، از طرفی هم نمیخوام دلشو بشکونم چون شاید من طوری رفتار کردم ک باعث شده دوستم داشته باشه و اگه ولش کنم این طوری بهش ظلم کردم اما خب من نمیتونم از الان تعهد داشته باشم
میخواستم بدونم ممکنه که حرفاش درست باشه؟ ممکنه در عرض چند روز آدم عاشق شه؟یا اینکه یه حس وابستگی موقته و بعد چند روز حرف نزدن از یادش میره؟