باسلام
من دو دوست صمیمی دارم به نام علی محمّد جوادی و کوروش محمّد جوادی که مادرش معلّم کلاس پنجمم بود.یک دوست دارم به نام کوروش امیر بهرامی که رابطه ی زیاد خوبی باهش ندارم .او دارد رابطه ی من و محمّد جوادی هارا بهم میزند. کاری کرده است که من رابطه ام با آنان کم تر شود و مادرشان به من اعتماد نکند.پدرشان هم به من گفته که چهارشنبه ها به خانه یشان بروم و درس کارکنیم اما باز هم من نمیتوانم آرام بگیرمم.من یک خواهر دارم ..من واقعا اعتماد به نفسم را از دست دادم.لطفا کمکم کنید.
تشکّر خیلی زیاد