درود ، اگه فردی به شخصی شدیداً علاقه مند باشه و این علاقه رو به طرف مقابل هم اعلام کرده باشه اما شخص مقابل این علاقه رو به صورت متقابل و به میزان یکسان بروز نده و در واقع یه حس دوست داشتن معمولی داشته باشه و یه حس تعهد و عذاب وجدان نسبت به این رابطه داشته باشه و نه اون علاقه لازم رو پیدا می کنه و نه می تونه رها کنه در واقع یه حس دوگانه در مورد اینکه بخواد رابطه رو ادامه بده که شاید این علاقه به مرور اضافه بشه یا نه در اون وجود داشته باشه ، آیا ادامه رابطه اونها معقوله ؟