سلام من ۱۴ سالمه.یکم عجیبه ولی تو این سن از یکی خوشم اومده واقعا هم خوشم اومده یعنی عاشقش شدم بدونی که خودش بدونه و تازی اینکه اون۳ ساله با کسیه و خیلی پایبنده😑هر کاری میکنم از فکرش نمیتونم بیام بیرون و نمیتونم با کس دیگه ای باشم ولی امکان هم نداره بهش برسم.چیکار کنم؟؟؟😭