سلام من مریم هستم و المان زندگی میکنم ۵ سال میشه با دوست پسرم هستم البته ما قبلا یه دفه جدا شدیم ۱۰ ما با هم نبودیم تو اون ده ماه هم من با کس دیگه بودم هم دوست پسرم بعد دوباره الان یک ساله با هم شدیم ولی الان بعد یک سال دوست پسرم میگه ازم سرد شده دیگه حسی بهم نداره و نمیتونه کنار بیاد با اینکه من تو اون ده ماه با کس دیگه ی بودم الان میگه جدا بشیم چون اینده ی نداریم و حسی بهم نداره