سلام ببخشید من یه دختر 16ساله هستم یک ساله با ی پسر دوست هستم. این اواخر با هم خیلی سر شدیم نسبت به هم سر یم. میدونم دوستم داره ولی به دلایل بعضی از مشکلات خانوادگی روحیه خوبی نداره و حوصله نداره. چیکار کنم که مثل قبل بشه باهام یا باهام خوب بشه مثل قبل؟