من 25 ساله هستم و مجرد ….مادرم 16 ساله که در انگلیس زندگی میکنه و از پدرم جدا شده من ایران هستم و 16 ساله ندیدمش اما دائم با هم در ارتباطیم و همدیگه رو دوست داریم اما جدیدا متوجه شدم که مادرم از 7 سال پیش دوست پسر داشته و الان 2 سال از هم جدا شدن اما الان این موضوع منو ازار میده و ترس از این دارم که مادرم بازم با یکی دوست بشه و این مسئله من رو خیلی اذیت میکنه لطفا منو راهنمایی کنید