سلام دوست من ۱۸ سالشه برای فرار از یه مشکلاتی داره ازدواج میکنه
دقیقا نمیدونم چه مشکلاتی ولی در مورد فشارهایی است که از طرف خانواده و فامیل است و اختلاف سنی حدود ۱۰ سال قبل از ان هم متن های غمگین و حالت افسردگی پست میکرد و ناگهانی ازدواج کرد من به عنوان دوستش حس میکنم که بین بد و بدتر انتخاب کرده و درمورد ازدواجش خودش میگه خوبه ولی ما ک اطرافشیم میگیم که ای کاش این کارو انجام نداده بودی
و با توجه به انتخابی که کرده بازم خوشحال نیست ولی داره ظاهر نمایی میکنه