سلام من تقریبا بعد از اتمام دوران پریودم یعنی در روزه هفتم چون هیچ لک یا خونی ندیدم با همسرم رابطه جنسی داشتیم و بعد از تمام شدن شاهده اب و خون بودم.ایا این طبیعی است؟بایدنگران باشم؟