باسلام.من چند وقتیه از گوشی همسرم متوجه شدم که ایشون هر چند وقت یکبار فیلمهای پورن میبینن.خودشون نمیدونن که من میدونم.من فوق العاده ازاین قضیه ناراحتم به طوریکه شبا موقع خواب کارم شده گریه.اصلا نمیتونم با این قضیه کنار بیام.در صورتیکه من از لحاظ تیپ و قیافه واقعا اندام خوب و سکسی دارم.اینو هم بگم که رابطه ایشون با من فوق العاده سرد شده.هم عاطفی و هم جنسی.خواهش میکنم کمکم کنید چطور رو خودش بیارم؟نمیخوام بفهمه که از گوشیش دیدم