سلام من ۵ ماهی هست با یه پسری دوست شدم خیلی دوسش دارم و اونم میگع که دوسم داره خیلی جاها حواسش بهم بوده و هر هفته برام گل میخره میاد میبینتم و ابراز دلتنگی میکنه ما تو این مدت باهم معاشقه داشتیم و تا یه جاهایی پیش رفتیم فقط در حد لامسه و اینجوری ارضا شده تا اینکه از من درخواست رابطه کرد من گفتم نمیتونم و قبول نکردم چن وقتی سرد بود . بهش گفتم حتی دیگه در حد لامسه هم همکاری نمیکنم و صبر کنع تا وقتی که مال هم بشیم اون گفت اگه تو همکاری نکنی من نیاز دارم و مجبور میشم برم سمت یه دختر دیگه .اینم بگم هم گل میکشه هم به شدت رفیق بازع و میگه تا ۵ سال دیگه شرایط ازدواج ندارم من خیلی بهش وابسته شدم چیکار کنم