با سلام و تشکر از فرصتی که برای پاسخ دادن صرف میکنید.
چندی پیش یکی از مدیرانم در محل کار روابط صمیمانه ای با من برقرار کرد و این رابطه ادامه داشت و چندبار هم با هم بیرون از محل کار قرار گذاشتیم، بعد از مدتی که رابطه پیش رفت، من از ایشان خواستم هدفش را از رابطه با من مشخص کند، که دیگر چندماهی از ایشان خبری نشد
ولی دوباره ایشان امد و پیام دادنها شروع شد، و رابطه را ادامه داد. و از من خواست که با هم بیرون برویم من هم یک موضوع را بهانه کردم و با هم بیرون رفتیم و رابطه ما همچنان ادامه داشت. تا اینکه بطور اتفاقی فهمیدم ایشان ازدواج کرده. و دیگر با این اقا بیرون نرفتم، ولی ایشان همچنان اصرار بر این دارد که با او بیرون بروم،چت کنم و رابطه را ادامه دهم، من هرچقدر به او میگویم شما ازدواج کرده اید و این رابطه درست نیست، میگوید ربطی به این موضوع ندارد، تو خواهر من هستی، نگران نباش اگر خواستی میرویم جایی که فقط من و تو تنها باشیم. نمیدانم چکار کنم، لطفا راهنمایی بفرمایید