سلام من تازه ازدواج كردم توي دومين رابطه كه داشتم بعد سه روز الان هنگام ادرار درد بدي پيدا كردم و توي رابطه هام اصلا ارضا نشدم ممكنه براي ارضا نشدن باشه ؟