با سلام. پسر شش ساله ام متاسفانه دیروز به خانه دوست پسر هم سن خود رفته و دوستش به او گفته بیا دودول بازی کنیم و متاسفانه چند حرکت از جلو و عقب را داشته اند. و همین طور با هم در دستشویی رفته اند و در آنجا با هم ادرار کردند . من بهش گفته بودم که اگر راستش را به من بگوید اصلا دعوایش نمی کنم و او راستش را به من گفت . نمی دونم چی کار کنم و چطوری با مسئله برخورد کنم. یک باره دیگر نیز با یکی از برادرزاده ام فقط دودولشان را به هم نشان دادند. و بهش گفته بودیم که کار بدی هست. الان هم می گه دیگر این کار را نمی کند و شیطون گولش زده و دیگر این کار را نمی کند. اما نمی دونم چی بهش بگم و آیا به عنوان تنبیه چند روزی نگذارم به بیرون برود کار درستی است یا نه . چون بهش گفته بودم اگر راستش را به من بگوید از دستش ناراحت نمی شوم و بنا بر صداقت است.خواهش می کنم کمک کنید.