دوست پسرم خیلی سرش شلوغ هست البته اینطوری میگه نمیدونم چقدرصحت داره و تایم زیادی بامن نمیگذرونه.نهایتن یک شب درمیون درحد۱۵ ۲۰دقیقه و .و هیمن تایم چت هم همش عشق بازی میخادازم و ماتازه شروع رابطه ایم و تایم زیادی نیست ک باهمیم..البته هم کلاسی بودیم..نمیدونم واقعا دوستم داره یا برای س.ک.س میخادمنو؟