باسلام
من وقتی با همسرم رابطه از مقعد برقرار می کنم، همسرم میگوید آلتش بو می‌گیرد و تا چند روز هم به همین شکل است، دلیل این مشکل چیست؟