سلام وقت بخیر من 28 سالمه با خانمی 25 ساله نامزد کردم شب نامزدی خود نامزدم بهم گفت که دختر نیست و قبل از من با دوست پسرش رابطه جنسی داشته و بکارتشو از دست داده (حدودا یکسال دوست بودیم و تو این مدت هیچی نگفته بود و حتی ازش پرسیده بودم دروغ بهم گفته بود که نه به هیچ عنوان رابطه جنسی نداشتم)
من مدتی تو خودم بودم بعد از چند روز گفتم خب اشکال نداره دوستش دارم آینده نامزدم مهمه برام و همه چیزو نادیده گرفتم سعی کردم فراموش کنم
حدود دوماه گذشت اما فراموش نشده و آزارم میده و قراره عقد کنیم اما حال خوبی ندارم حس میکنم در آینده این حس بدتر میشه و روح و روانم بیشتر به هم میریزه و تو زندگیمون تاثیر میزاره نمیدونم چیکار کنم میترسم نامزدم کاری دست خودش بده اگه ولش کنم برا این شم نگرانم اما حس میکنم آینده جفتمون خراب میشه با این ازدواج و حسم بهش کمتر و کمتر بشه میترسم دروغهای دیگه ای هم باشه که هنوز رو نکرده
لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم چیزی نمونده داریم کارای عقدو میکنیم و هرچی میره جلو من ترسم بیشتر میشه نمیدونم ادامه دادن رابطه درسته یا نه یا اگه قراره به هم بزنم چطور بهم بزنم که طرف مقابلم آسیب نبینه دارم دیوونه میشم