26 ساله ام و متاهل …سه سال است که ازدواج کرده ام شوهرم 26 ساله است در دوران عقد همسرم خیلی گرم بود ولی رابطه جنسی نداشتیم بعد از ازدواج به شدت متوجه سردی او شدم خیلی کم رابطه داشتیم و بیشتر پیشنهاد از طرف من بود اول که علت را میپرسیدم میگفت تو دوست نداری و باعث سردی من شدی…. گاهی یک یا دو ماه رابطه نداریم با اینکه عاشق هم هستیم و شوهرم با هیچ زن دیگری ارتباط ندارد از این وضع نگرانم .کمکم کنید