سلام من با یه آقایی آشنا شدم که بعد از چند روز صحبتای سکس چت باهم داشتیم و من هم ناخواسته باهاشون این کارو انجام دادم و چند ماه از رابطه ما میگذره و ما با هم این چتهارو داشتین ولی الان پشیمونم و میخوام بگم که من بخاطر خودش میخوامش و نمیخوام به سکس چت ادامه بدم چجوری باید بیان کنم که رابطم بهم نخوره؟