سلام ۳۰ سالمه
راهنمایی دارم از شما
رابطه جنسی باشه ایرادی نداره؟؟
آیا تو رابطه دوستی رابطه جنسی باشه مشکلی نیست؟
من با یه نفر یه ماهه دوست هستم ایشون از من رابطه جنسی خواسته البته من قبول نکردم ایشون گفته من تورو به خاطر خودت میخوام و دوست دارم و من گفتم بزار اروم اروم پیش بریم و همو بیشتر ببینیم
مثلا هر چیزی تو زمان خودش باشه و اتفاق بیوفته
رابطه جنسی باعث بهم نزدیک شدن رابطه میشه ؟