سلام سوالم از کساییه که ازدواج کردنه،میشه بگین رابطه ی جنسی درد داره؟ اگه آره واسه کدوممون؟