سلام
من و ی فرد دیگری رابطه داشتیم باهم چولی دخول نبود واسه ما
در حد مالش و خوردن
اگر مایع منی روی مقعد ریخته شود
احتمال بیماری های جنسی می‌شود ؟
و به کدوم مون اطلاق میشه ؟
چون اصلا دخولی صورت نگرفته
و از نظر او آی وی هم سالمم
تست دادم