سلام و وقت بخیر
من دختر 18 ساله هستم که امسال کنکور دارم
یک هفته ای هست که رابطم با پدرم تغییر کرده
در ابتدا باهام صحبت کردن و خواستن بیشتر با هم رفیق باشیم و در مورد مسائل ازدواج و جنسی باهام حرف زدن و گفتن هر حرفی داشتی به من بگو…
از اون روز دائم منو میبوسن و بغل میکنن… و ابراز احساسات میکننو…
کم کم حین بغل کردن به سینه هام و باسنم دست میزدن…
و در مورد اندازه اندام هام نظر میدادن و تعریف میکردن…
تا اینکه یکبار بعد حموم که فقط حوله تنم بود ازم خاستن یه لحظه حوله رو در بیارم بدنمو ببینن!!!من مخالفت کردم
بعدش بهم گفتن خودت هر وقت امادگی داشتی بگو بذار ببینم
دلیل رو پرسیدم گفتن دوست دارم ببینم حالا و… و گفتن من پدرتم و بزرگت کردم و قصد بدی ندارم…
نمیدونم چطور رفتار کنم
نمیخام پدرم ازم ناراحت باشه ولی خب دلیل کاراشونو نمیفهمم
خیلی نگرانم و افکار متفاوت مزاحم درس خوندم شده…