سلام خسته نباشید. ببخشید من دوستی دارم که توی دانشگاه باهاش آشنا شدم. اما خب خیلی رفتارای خاصی داره و واقعا بعضی اوقات عصبیم میکنه. مثلا ناراحته میاد سر من خالی میکنه. و به سشدت نسبت به من و نمره هام حسوده. یه استاد از من تعریف میکنه کلی بهم تیکه میندازه من واقعا نمیدونم چه جوری باهاش برخورد کنم. چون واقعا داره اذیتم میکنه از طرفیم میشه رابطه رو تموم کرد چون ما توی یه کلاسیم. و مدام در ارتباطیم