سلام و وقت بخی
من دختری ۲۶ ساله هستم که دانشجوی ارشدم و از طرفی یکی از همدانشکده ای هام از طریق اینیستا آشنا بودم بعد ۷ ماه ما تصمیم گرفتیم همدیگه رو ببینیم و دوست شدیم و بمدت یک ماهو نصفی باهم دوستی سالمی داشتیم و خیلی هم خوب بودیم ولی به خاطر زندگی ناآرام شخصی که دارن پیشنهاد دادن بعد تمام کردن رابطه دوستیمون، باهم دوست معمولی بمونیم و از طرفی از لحاظ مقاله و درسی به همدیگه خیلی کمک کرده بودیم، ولی من خلاف انتظار خودم ازش خوشم اومده بود و خلاف روندنش از خودم ،میخوام باهاش باشم نه که دوست معمولی باشیم، الان چیکار انجام بدم به صلاح هردومون هست؟ آیا دوستی ساده رو قبول کنم یا کلا تمام کنیم؟ یا دنبال راهی باشم برگردیم دوباره به همدیگه؟