یه سال پیش با یه پسر اشنا شدم خیلی ب هم حس داشتیم برام اولین نفری بود ک تونسم بهش علاقه و حس داشته باشم وارد رابطه شدیم سکس کامل رو از پشت پنج شیش باری داشتیم اصرار داشت که باز هم ادامه بدیم اما تکرار نکردم و جدا شدم باز برگشته نمیتونم بی اون همه چی برام سخت شده برا اونم همینطوره با کسی نمیتونم باشم خواستگار هم داشتم هیچ حسی برام نمونده نمیتوتم رابطه ی موفق با کسی جز اون داشته باشم چیکار کنم توروخدا نابود شدم حتی اونم نمیتونه و باز برمیگرده پیشم همش تو این یه سال چیکار کنم توروخداااا خواهش میکنم