سلام
من باکره ام
22سالمه
دیروز برای اولین بار با پارتنرم رابطه ی سطحی داشتم(لاپایی)
ولی قبل ارضاء شدن سریع جداشد
ولی استرس دارم که نکنه باردار شم
لطفا راهنمایی کنید