من 18سالمه و رلم 21 سالشه
چندوقتی میشه وقتی دعوامون میشه و هرمشکلی پیش میاد به حرفام و ناراحتیام اهمیت نمیده و سکوت میکنه ،قبلا اینطور نبود!
نمیدونم مشکل از رفتارمنه یااون که اینجوریه رابطمون
این اواخر هم همش بحث و دعواداریم