با سلام تقریبا ۲ سال هست ک با دوست پسرم اشنا شدم و اشنایی ما مجازی هست اوایل ازم درخواست سکس میکرد و میخواست از طریق تماس تصویری ارضاش کنم و وقتی ک دید من مخالفم دیگه حرفی از سکس نزد ولی نیاز جنسیش خیلی زیاده و اینکه کمکم کنید ک از دوراهی خلاص بشم دوست پسرم ادم قابل اعتماد و خیلی باشعوریه و من در تبریز و اون اهل کرجه بنظرتون میتونیم دوستیمون رو
تبدیل به ازدواج کنیم یا رابطمون اشتباهِ؟