سلام
من حدود ۱۰،۱۲بار ب مدت ۴ماه با دوست پسرم رابطه مقعدی داشتم آیا رابطه مقعدی در تغییر شکل واژن تاثیری داره؟ کشیده و گشاد میشه ؟