با سلام، متاسفانه به خاطر یک حماقت رابطه مقعدی داشتم،مشکلی که برام پیش امده هنگام دفع مقعدم از داخل بیرون کشیده میشه و کمی هم درد دارم و گشاد شده کمی، چکار باید کنم؟ خیلی نگرانم چون مجرد هستم و چندماه اینده ازدواج میکنم