سلام، من يه دختر ٢٣ سالم خيلي تو انتخاب همسر سخت گير بودم هميشه تا اينكه با نامزدم اشنا شدم ، از همه لحاظ كنارمه يعني كل خانواده و از همه مهم تر من ميدونم كه واقعا دوستم داره خيلي هم هوامو داره و باهم اختلاف نداريم داشته باشيمم با تفاهم حل ميكنيم
فقط يه مشكلي هست كه خيلي اذيتمون كرده و منو دودل كرده اونم اينه كه من دوست ندارم قبل از ازدواج رابطه داشته باشيم بعضي وقتها كه تنها ميشيم ميخواد نزديك بشه من اجازه نميدم ، و يه بار قصد داشت به زور اينكارو انجام بده و هرچي بهش ميگفتم كه نميخوام و اونو هل ميدادم بدتر اصرار داشت تا اينكه من گريه كردمو اون به خودش اومد دست كشيد و بعدش ميگفت كه من حس ميكنم يه ادم ديگه شده بودم و خيلي پشيمون بود و چند روز تماس ميگرفت و عذر خواهي ميكرد و ميگفت نميدونم چرا اون لحظه اينطور برخورد كردم !حالا سوال من اينه ايا ايشون مشكل خاصي دارن؟؟ و راه حل اين موضوع چيه